THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án:Dự án Phòng họp bệnh viện Chợ Rẫy Khách hàng:Bệnh viện Chơ Rẫy Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Luxspace ——————- HÌNH ẢNH DỰ ÁN    

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án:Dự án Phòng họp bệnh viện Chợ Rẫy
Khách hàng:Bệnh viện Chơ Rẫy
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Luxspace

——————-
HÌNH ẢNH DỰ ÁN